Naar boven ↑

mr. B.F.H. Rumora-Scheltema

Barbara Rumora-Scheltema is gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke en commerciële procespraktijk en in het insolventierecht, en in internationale arbitrage.
Zij behoort tot het kernteam dat Yukos en haar groepsvennootschappen in Nederland sinds 2005 heeft bijgestaan. Daarnaast was zij onder meer betrokken bij de faillissementen en/of herstructureringen van Lehman Brothers, KPNQwest, Agrenco, Uni-Invest, Eurocommerce en Endemol. Barbara leidde de teams die optraden voor de doorstarters in zowel Schoenenreus als Estro, de twee grootste pre-packs in Nederland tot op heden.
Barbara verzorgt regelmatig interne en externe cursussen en workshops en is een frequente spreker op internationale congressen. Zij is mede-auteur van het Praktijkboek Insolventierecht.
Barbara is lid van INSOL Europe, van de vereniging van insolventieadvocaten Insolad en van de Vereniging Corporate Litigation. Zij is voorts de European Regional Director in de International Board van IWIRC, de International Women's Insolvency and Restructuring Confederation.