Naar boven ↑

mr. F.H. van der Beek

Frauke van der Beek is counsel bij Houthoff Buruma in Amsterdam en is gespecialiseerd in het insolventierecht. Zij houdt zich onder meer bezig met complexe herstructureringen en treedt geregeld op als advocaat voor curatoren in omvangrijke faillissementen. 
Frauke doceert en publiceert geregeld op het gebied van het insolventierecht. Zij is lid van de Adviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ze is verder lid van INSOLAD and INSOL Europe.