Naar boven ↑

mr. J.T. Jol

Johan Jol is vanaf 1989 werkzaam geweest als advocaat en bedrijfsjurist.

Hij is, ook in de jaren dat hij als manager van de juridische afdeling van NIBC Bank optrad, zijn voorliefde voor het juridische metier niet verloren. In zijn tijd als advocaat trad Johan ook zeer regelmatig op als curator en vanuit die periode is zijn echte specialiteit ontwikkeld, het insolventierecht. In de laatste jaren specialiseert hij zich bijzonder op het terrein van het internationale insolventierecht, zie ook de Case Study.

Onder de naam Legal Houdini Academy geeft Johan Jol regelmatig voordrachten over onderwerpen vanuit de juridisch-financiële optiek en treedt hij op als zelfstandig docent en voor onder andere Sdu Opleidingen, UPLaw, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, Lexlumen en Permeduc. Tussen 2011 en 2013 was hij als assistant professor verbonden aan de Thomas Jefferson Law School van San Diego voor het vak International Comparative Bankruptcy law.

Hij is lid van de Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht, een fellow van INSOLAD, fellow van INSOL en lid van INSOL Europe.

Johan Jol is thans als senior legal counsel in dienst van ABN AMRO Bank N.V. en is in verband daarmee niet beschikbaar voor werkzaamheden die rechtstreeks tegen ABN AMRO Bank N.V. zijn gericht of waaruit een belangenconflict ontstaat of zou kunnen ontstaan. Hij benut zijn kennis en ervaring voorts via Legal Houdini en de Legal Houdini Academy. Hij beschikt in verband daarmee over een VAR-verklaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sinds 1 september 2015 is hij tevens verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.