Naar boven ↑

mr. R.J. de Weijs

Rolef de Weijs is hoofdredacteur van de Updates Insolventierecht. Hij is universitair hoofddocent aan de UvA, visiting professor in Riga en advocaat/curator bij Houthoff Buruma Amsterdam. Hij doceert Insolventierecht, European Insolvency Law en Critical Analyses of Corporate Finance and Insolvency Law. Verder is hij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII), chief editor van de serie European and International Insolvency Law Studies en opleidingsdirecteur van de VU-UvA master Law, Markets & Behavior.