C.M. Harmsen

Karen_harmsen

Karen Harmsen is advocaat/partner bij Rutgers & Posch.

Ze studeerde Nederlands recht, economische wetenschappen en deed een postdoctorale opleiding registeraccountant Grotius Financiering en Zekerheden Grotius Insolventierecht. Ze zit in de redactie van Recht & Praktijk Insolventierecht, is redactiemedewerker van TvI en neemt zitting in het bestuur van de Vereniging voor Jaarrekeningenrecht.

 

Annotaties door C.M. Harmsen